IMPORTANT: El termini d'inscripció a les ofertes de treball ha finalitzat.

Operari/a de muntatge (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Dr. Schneider Picassent

Inscripcions tancades

Descripció

Per al nostre Centre Especial de Treball ubicat al Polígon Industrial de Picassent.

La missió principal serà la realització de treballs operatius de muntatge peces plàstiques del sector d' automoció, complint amb les instruccions de treball, amb les mesures de seguretat establertes, garantint la qualitat del producte i aplicant sempre els principis de millora contínua

Funcions

  • Realitzar els controls de qualitat necessaris per verificar la qualitat del producte fabricat.
  • Correcta segregació del material OK/NOK d'acord amb els procediments establerts.
  • Informar l'encarregat/da de qualsevol incidència o quan la quantitat de peces NOK sigui elevada o contínua.
  • Rebre i mantenir el lloc de treball net i ordenat.
  • Desenvolupar les activitats de processos seguint les pautes de processos i instruccions de control.
  • Comunicació amb altres departaments per cobrir les necessitats de material en el lloc de treball.

Requisits

  • Disposar de certificat de discapacitat o incapacitat laboral.
  • No cal experiència en cadena de muntatge però si es valora positivament.
  • Compromís amb el projecte de l' empresa.
  • Col·laborar i facilitar el treball en equip.